Objectives

कम्पनीको उद्देश्यः
भलाईकोष उपसमितिको उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन् ः

 •  कम्पनीका सदस्य सवारीहरूको दुर्घटना जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्दो प्रयास गर्ने ।
 •  दुर्घटनाका कारण यस कम्पनीमा आबद्ध यातायात व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक, भौतिक, मानसिक, प्रशासनिक र कानुनीजस्ता समस्याहरूको पूर्ण निराकरणका लागि कटिबद्ध रहने ।
 •  दुर्घटना सुविधालाई स्पष्ट, पारदर्शी र समयानुकुल बनाउने ।
 •  दुर्घटना पश्चात तत्कालिन राहतको लागि दुर्घटना पेश्की उपलब्ध गराउने, दुर्घटनास्थल पुग्ने, घाइतेको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनेजस्ता राहतमूलक कार्यहरू गर्ने ।
 •  दुर्घटनाका कारण आइपर्ने अराजक गतिविधि रोक्नको लागि र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्ने गराउने कार्यका लागि संस्थाले महासंघ र नेपाल सरकारसमक्ष पहलसहित आवश्यकता अनुसार दवावमूलक कार्यहरू गर्ने ।
 •  सवारी साधनहरूको व्यापक वीमा भएको खण्डमा सम्पूर्ण क्षति व्यहोर्ने र वीमा दावीबाट आएको सम्पूर्ण रकम कम्पनीको कोषमा जम्मा हुने ।
 •  तेस्रोपक्ष यात्रु, मजदुर वीमा भएका सवारी साधनहरूको हकमा प्रथमपक्ष सवारी साधन मर्मत पूर्ण क्षति बाहेकमा सम्पूर्ण क्षति कम्पनीले व्यहोर्ने र वीमाबाट प्राप्त हुने दावी रकम कम्पनी कोषमा जम्मा हुनेछ
 •  दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कम्पनीले आवश्यक सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गरी देशभर आयोजना हुने अभिमुखीकरण तालिममा सवारीधनी चालक, सहचालकलाई सहभागी हुन पे्ररित गर्नुपर्नेछ ।
 •  सदस्य सवारी साधनहरूले यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौं अन्र्तगत तोकिएका स्थानहरूमा र सम्पर्ग कार्यालयहरू हेटौडा, इटहरी, विर्तामोड सम्पर्क कार्यालय लाहान एवं पछि विस्तार हुने तोकिएका स्थानमा आबद्धता शुल्क, ट्रिप शुल्क, मासिक, चौमासिक, वार्षिक शुल्क लिने व्यवस्था गरिने छ ।
 • सदस्य सवारी साधनहरूको कागजपत्र (ब्लुबुक, रूट परमिट, पटके, जाँचपास, वीमा अभिलेख, चालक अनुमति पत्रआदि) दुरूस्त राख्न सवारी धनी, ऋणी÷संचालकज्यूहरूलाई सजग गराउने । कुनै कागजपत्रहरूको अवधि समाप्त भएमा वीमा दावी आदि प्रचलित कानुन अनुसार कार्य गर्नबाट बञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने ।
 •  सदस्य सवारी साधनहरू सुरूमा सदस्यता लिदा कुनैपनि वीमा कम्पनी संस्थानबाट वीमा गराईको भए पनि स्वीकार गरिनेछ तर सो अवधि पछि वीमा नवीकरण गर्दा कम्पनीले तोकेका वीमा कम्पनीहरू वा संस्थानमा वीमा गराउनु पर्नेछ ।
 •  सदस्य सवारी साधनहरूमा कार्यरत कर्मचारी (चालक, सहचालक, कण्डक्टर)हरू मध्येबाट उत्कृष्ट ठहर भएका एक÷एक जना गरी तीन जनालाई उचित सम्मानसहित कम्पनीको वार्षिकोत्सवमा हरेका वर्ष पुरस्कृत गरिनेछ ।